مسافر کوچولو   

اگه گلی رو دوست داشتی که توی یک ستاره دیگست شب تماشای آسمون چه لطفی پیدا می کنه
همه ی ستاره غرق گل می شن
در مورد آب هم همینطوره آبی که تو به من دادی به خاطر قرقره و ریسمون، درست به یه موسیقی می مونست یادت که هست چه خوب بود
شب به شب ستاره ها رو تماشا می کنی
اخترک من کو چولو تر از اونه که بتونم جاش بهت نشون بدم، اما چه بهتر
اونم برای تو ميشه يکی از ستاره ها و اون وقت تو دوست داری همه ستاره رو تماشا کنی و همشون دوستای تو می شن

 مسافر کوچولو

 

لینک