بازگشت   

درغروب رفتن تو خنده هايم را شکستم
من براي اولين بار اشکهايم را گسستم
زير باران جدايي تو برايم قصه خواندي
من برايت شعر گفتم در دلم اما تو ماندي
بي تو اي نا مهربانم دل به باران مي سپارم
من براي باز گشتت لحظه ها را مي شمارم

افسوس که بازگشتی نیست  یاد خنده ها ، اشکها ، قصه ها  ، شعر ها و شب بیداری ها بخیر

لینک