انسانی که تنهاست يا فرشته است يا حيوان

 

براي هر زندگي دو خورشيد لازم است يکي در قلب انسان و ديگري در آسمان

atouse_e

 

لینک