اعتراف

الان خيلی خيلی ناراحتم

فکر می کنم اشتباه کردم

بازهم حس تنهايی

وباز هم ديوار سخت و سنگين سکوت

سکوتی بلندتر و سخت تر از هر فرياد

/ 1 نظر / 2 بازدید
azar

آسوده باش / برای تابيدن است که شبتاب بی حوصله می تابد ... می دونی نه تنهايی اشتباهه و نه گذر از اون . مهم اينه که توی فاصله باز هم ترانه ای برای خوندن باشه . هميشه شاد و پيروز باشين .