پيله تنهايی

چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟ چه کسی میداند که تودر حسرت یک روزنه در فردایی ؟پیله ات را بگشا .... تو به اندازه یک پروانه زیبایی

/ 0 نظر / 15 بازدید