گیلاس ها و گنجشک ها

میان امشب و فرداست
 ساعتی دیگر
 که سایه ی او پنجره ی کوچک سپیده دمان را
 آفتاب می کند
 شادا که پگاهگاه
 خانه
 باغ آلبالوست
گلهای آتشی که زمستان را
 آب می کند
 پیشواز گنجشک ها را
 برخیز و از پنجره
 خم
شو
پس شکیبا باش شاعر عاشق !
 که زوداش خواهی دید
 و در آن دوردست
 مرگ پیر را نیز
 که به دنبال پاییز می گردد ...
 زیبا باش عاشق شاعر !
 که از واپسین بیابان
 تا آخرین خیابان
 زندگی جوان توست
 که می آید
 با گیلاس ها و گنجشک ها

محمد حقوقی

/ 1 نظر / 16 بازدید