ببخشيد

اگه ماه من تو شبهات ندرخشید
ببخشید
اگه دست حادثه خونرو پاشید
ببخشید
اگه تو مسیر جاده خسته کردم لحظه هاتو
آخر جاده رسید ، خسته نباشی
ببخشید
اگه آفتابی نبودم توی خاکستری باور و تردید

بی گناهم ، از دیار خیس بارانم نه از دیار خورشید
ببخشید ،ببخشید ،ببخشید

/ 3 نظر / 22 بازدید
کبوتر

سلام .شما خوبين .خيلی زيبا بود .

آتنا

جالب است کسی سکوت را تفتیش نمی کند * برای سخنرانی یک لال کسی هورا نمی کشد ! کوری که ونوس را ندیده نسترن ، اطلسی و یونجه برایش فرقی نمی کند ! مهم آبی عشق است که مرده هزار ساله نیز آن را می فهمد

عين

زيبا بود مرسی از حضورت