فراموشی

حكايت جالبيست كه فراموش شدگان فراموش كنندگان را هرگز فراموش نمي كنن

متاسفانه شعور در دروه ی ما کالای کمیابی شده !

/ 1 نظر / 17 بازدید
آتنا

نه! نکند مرا به شهر فراموش شدگان ببری ... که دل کوچک تنهایی من می گیرد!