من شكستم در خود

من شكستم در خود
من نشستم در خويش
ليك هرگز نگذشتم از
 پل
 كه ز رگ هاي رنگين بسته ست كنون
بر دو سوي رود آسودن
 باورن كن نگذشتم از پل
 غرق يكباره شدم
من فرو رفتم
 در حركت دستان تو
 من فرو رفتم
در هر قدمت ، در ميدان
من نگفتم به ذوالكتاف سلام
 شانه ات بوسيدم
تا تو از اين همه ناهمواري
به ديار پاكي راه بري
كه در آن يكساني پيروزست
من شكستم در خود
من نشستم در خويش
                                                          خسرو گلسرخی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ماهی آب دارد
ماهی دريا دارد
ماهی صياد دارد
ماهی قربانگاه دارد

دريغا دريغا ماهی گورستان ندارد19.gif

/ 3 نظر / 4 بازدید
sara

سلام مرسی که سر زدی موفق باشی

delboride

سلام. وب لاگ زيبايی داری .موفق باشی عزيزم در حيرتم از مرام اين مردم پست اين طايفه ی زنده کش مرده پرست به منم سر بزن