از عشق حذر کن

از عشق حذر کن

نه ليلی باش نه عاشق شو

نه معشوق و نه ديوانه

/ 4 نظر / 3 بازدید
n.j

حذر از عشق ندانم!... قشنگه موفق باشی

مینا

سلام - سخت ميگيری - ولی جالب بود

fateme

باشه ولی کار چندان راحتی نيست

احمد

عشق ميتواند مرگ را زيبا سازد. من عشق ميورزم چون زندگی ميخواهم بکنم(ژرژ ساند) عشق واقعی همواره در خدمت زندگی است. در عالم چيزی بالاتر از محبت و عشق نمی يابی. اگر کينه را از قلبت برانی عشق را جای ان مينشانی.