فقط نذار

فقط نذار بمیره این ترانه
یه روز سیاه یه روز سپید یه روز زرد
یه روز غروب غم گرفته ی سرد
یه روز برای تو که شاعرانست
یه روز برای من که بی ترانست
یه روز تویی روزی که شب نمیشه
یه روز منم ابری تر از همیشه
یه روز منم اسیر خاک تبعید
یه روز تویی رو نور خواب خورشید
تو چشم من تویی که آسمونی
تو خواب من تویی که مهربونی
تویی که واژه واژه دلنشینی
هنوز عزیز هنوز عزیزترینی
هنوز به یاد تو به یاد خونه
گل میکنن شعرای عاشقونه
هنوز به یاد تو بهار بهاره
هنوز صدام عطر صداتو داره
فقط نذار شاعر شب بمیره
نذار صدام رنگ عذا بگیره
اگر میسوزه شب شاعرانه
فقط نذار بمیره این ترانه

/ 1 نظر / 21 بازدید
مسعود

وبسایتت قشنگه به سایت ما هم سر بزن www.clipha.ir