فاصله

فاصله با آرزوهاي ما چه كرد كاش مي شد در عاشقي هم توبه كرد پاييز فاصله سختي ست براي تنهايي و من چه بد فراموش كرده بودم كه بايد به تنهايي بر تنهايي ام غلبه كنم.

/ 0 نظر / 14 بازدید