ناشناس

سلام بر تو كه نمي شناختمت اما با گلوي پراوازت ترانه هاي تاريكم جان گرفتند به خاطر تو اي ناشناس ! كه طنين صدايت را اميدم ساختي زيبا ترين شعرها را برايت خواهم نوشت و قشنگترين گل هاي عشق را از بوته ي وحشي دلم خواهم چيد ودر پايت خواهم ريخت تك مهتاب من ! تويي اي نازنين (كاش كاش احساس نياز ديدنت از وجودم چون وجودت دور بود كاش )

يار قديمی

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست می روند. من آپ کردم ياحق