کاش کسی توی قصه ها از عاشقی تن نمی زد

کاش داش آکل با زخم تیغ تو بسترش جون نمی داد

قصه نویس قصمون رو با گریه پایون نمی داد

/ 1 نظر / 16 بازدید
king

ای کاش که توی اين زمون هيچ ای کاشی وجود نداشت****ای کاش که بغض زندگی یه لحظه مارو وامی داشت ..............................بازم آلی بود به روزم سر بزن .....................تابعد!