ببار ای ابر ديده

باران اشک تکرار طراوت را به کویر تشنه ی دل می برد

ببار ای ابر ديده

چندی است که شوره زار دلم دست دعابه آسمان تنهايی دراز کرده

و تو ای الهه ی سکوت برسان فرياد بی صدای دل را به گوش عاشق بی قرار

/ 1 نظر / 4 بازدید
شینا

و اين سکوت معنای سخنانيست که بايد گفته ميشد اما نشد...خيلی قشنگ بود....دوست داشتی بهم سری بزن...ببار ای ابر ديده...خوشحال ميشم اونورها ميديدمت...منتظرتم!