هیچ سیزینه یی ز باغی نیست

من از این خسته ام که می بینم
تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
پشت دیوار های تو در تو
هیچ سیزینه یی ز باغی نیست

روزهای دروغ و صد رنگی
پوچ و خالی ز دل سپردن ها
روز گار پلید و دژخیمی
بر سر دار ، یار بردنها

روزگار هلاک بلبلها
جغد ها را به شاخه ها دیدن
روز هایی که نیست دیگر هیچ
در کت مردها پلنگیدن

به استقبال اكبر گنجي برويم- 20 روز تا آزادی گنجی

از تمام دوستان وبلاگ نويس تقاضا دارم روز شمار آزادی اکبر گنجی را در وبلاگ خود قرار دهند

/ 1 نظر / 18 بازدید