از تو اشاره ای از من دوان شدن

چون رسيدی به خانه من
شاهد بی قراريم باش
بگو از انتظار من
ای مسافر تو قصه گو باش
چون رسيدی به خانه من
اين طلسم سکوت بشکن
باسلام و دعای من
بگو از اين غريب تنها
به هميشه عزيزترينم
بگو تنها تويی نشانم
ای تو نور خدای من
ای مسافر قصه گو باش
بگو از انتظار من
گل نشوندم به شوره زاران
سیل اشکم گواه من
بگو از آرزوی دیدار
تو به اون نازنین ترینم
اوج فریاد آخرینم
این تو و این انتظار من

از تو اشاره ای
از من دوان شدن
آنچه میل توست
از من همان شدن
بی ستاره ام
هفت آسمان تئيی
آن بی نشان منم
نام و نشان تويی
شيشه عمر من
حالا به دست توست
لشکر شکسته را
ای ناز شصت توست

/ 1 نظر / 47 بازدید
مريم

سلام گفتم اينم يه وبه که در مورد کامپيوتر به هر حال اميد وارم که به ارزوهايت برسی