نبودن

اینقدر به نبودنت عادت کردم که وقتی هم هستی دیگه احساست نمی کنم

/ 1 نظر / 16 بازدید
.

بيشتر سعی کنی احساسم می کنی من يه جايی همين نزديکی هام. ياحق