اميد من آن است که در گلشن هستی

خواهم که تو ای پاره ی دل زنده بمانی
چون ماه جهان تاب درخشنده بمانی

تابنده عزيز منی و شمع سرايم
خواهم به جهان روشن و تابنده بمانی

اميد من آن است که در گلشن هستی
چون غنچه ی گل با لب پر خنده بمانی

يار قديمی

/ 1 نظر / 6 بازدید
azar

چه خوبه آدم هم خودش زنده باشه و هم يادو خاطره اش . به روزم . شاد باشيد .