مادرت چشم به راه تو نشسته ست٬بيا

مي نويسم: تازه گي ها چه كتابي خواندي؟ اي از اينجا بس دور!
مي نويسي: باز هم زنده به گور!
مي نويسم: مادرت چشم به راه تو نشسته ست٬بيا!
مي نويسي: مي توان باز آيا؟
مي نويسم: برخيز
مي نويسي: بگريز
مي نويسم: بايد
مي نويسي: شايد
مي نويسم: من و تو يعني ما
مي نويسي: تنها؟!
مي نويسم: تدبير
مي نويسي: تقدير!
مي نويسم: همه را از سر گير
مي نويسي: اسير
مي نويسم: يك روز
مي نويسي: دبروز
مي نويسم: فردا
مي نويسي: دردا
مي نويسم: برگرد
مي نويسي: پا درد
مي نويسم: همت
مي نويسي: قيمت
مي نويسم: عاشق
مي نويسي: هق٬هق
مي نويسم: خواهر بيوه تو٬مادر پير و عليلت چه گناهي دارند؟ همه از دوري تو بيمارند!
مي نويسي: خبرش را دارم! هر نوروز باز در سيني و بشقاب عدس مي كارم!
مي نويسم: تو چه مي گوويي مرد؟؟!
مي نويسي: عاطفه چيز بديست٬سنگ دل باش اي مرد٬از همينجا برگرد!
مي نويسم: به تو اما اينك مرگ احساست را تسليت مي گويم
غم آخر باشد٬غم آخر باشد...

/ 2 نظر / 4 بازدید
fariba

سلام.... مناظره جالبی بود.......« می نويسم عاشق.... می نويسي هق هق !!!............ موفق باشی دوست عزيز... بای.........