سکوت و عشق

دوست داشتن هميشه گفتني نيست گاه نگاه است و سکوت

نشود فاش کسی انچه ميان ِمن و توست
تا  اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن  با  لب خاموش  سخن  ميگويم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس  مرد ره عشق  نديد
حاليا چشم جهانی  نگران من و توست
گر چه در خلوت راز دل  ما  کس نرسيد
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست
گو بهار ِدل و جان باش و خزان باش ،ارنه
ای بسا باغ وبهاران که خزان من وتوست
اين همه قصه فردوس و تمنای  بهشت
گفت وگويی وخيالی زجهان من وتوست
نقش ما  گو ننگارند به  ديباچه  عقل
هر کجا نامه عشق است نشان من توست
سايه از آتشکده ماست فروغ مه و مهر
وه ازين آتش روشن که به جان من و توست

/ 2 نظر / 4 بازدید
بهروز

سلام دوست خوبم // ممنونم که بهم سر زدی اگه قابل بدونی در دوستی کم نميارم و برای هميشه در خدمتم ولی راستی دوستی چيست ؟؟؟ دوستی واژه ای فرا تر از آن است که ماها فکرشو ميکنيم موفق باشی //بازم بهم سر بزن اگه آپ کردی خبرم کن//بهروز