آشنايی غريب

خيلي وقته که با هم غريبه ايم/ديگه حرفي واسه گفتن نداريم
فصل غصه داره از راه ميرسه/چاره اي به غير رفتن نداريم
خيلي وقته که مي خوام بهت بگم
بيا از گذشته ها دل بکنيم
دفتر خاطره ها رو
پاره کن
بيا هر دو دل به دريا بزنيم
بيا هر دو دل به دريا بزنيم
بزنيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

--------------------------دروغ گفتن سخت است --------------------------

/ 0 نظر / 12 بازدید