منم آن برگ پاييزی

هراسم نیست از طوفان اگرچه برگ پاییزم
درخت از بیشه خشکیده و من از اشک لبریزم
به تو نفرین به تو نفرین که فصل مرگ ما بودی25.gif
که ما اهل بهاریم و تو پاییزی و نابودی
چه ترسی دارد آن برگ فتاده ز طوفان هراس انگیز پاییز
چو از شاخه فرو افتد به خاکی، گیریزش نیست 06.gifجز مرگی غم انگیز
منم آن برگ برباد رفته آن عزیز سبز دیروز 19.gif19.gif19.gif
همچون دردی، دردی جانسوز شعله زد بر تارو پود من ساده
کی رسد به گوش پاییز ناله ی برگ فتاده
هراسم نیست از طوفان اگرچه برگ پاییزم
درخت از بیشه خشکیده و من از اشک لبریزم31.gif
بهار آمد ولی در باغ نمی بینم به شاخه گل
از این پاییز به آن پاییز زده دستان تو یک پل
چه حرفی دارد آن برگ فتاده که از حسرت و ماتم شده لبریز
نه امیدش به دیدار بهار است نه ترسی دارد از نفیرین پاییز
وقتی طوفانی شکسته، بال پروازی به نا گاه02.gif31.gif
سفرش تا بی نهایت قدر یک آه گشته کوتاه15.gif
درد موندن، با دو تابال شکسته
رفتن از سایه به آفتاب، این پرنده شده خسته
به تو نفرین به تو نفرین که شکست بالم از توست

/ 1 نظر / 96 بازدید