می خور که بزير گل بسی خواهی خفت  بی مونس و بی رفيق و بی همدم و جفت زنهار بکس مگو تو اين  راز نهفت  هر لاله پژمرد نخواهد بشکفت

سلام!

نمودنم از کجا شروع کنم ولی دلم خواست که شروع کنم ! همين

از تنهايی بگم يا از دوستی !
از دل کندن يا دل بستن !

اميدوارم که بتونم از همه بگم !

/ 0 نظر / 2 بازدید