زخمهای زندگی

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد
و می تراشد.

این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که این
دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند

و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان
سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند

/ 1 نظر / 19 بازدید
آرش جوادي

چاكر حسين آقا. اميدوارم حالتون خوب باشه ، و اميد وارم تو انتخابات شركت كنيد و اميدوارم به ميرحسين راي بديد. چون در حال حاضر بهترينشون همونه!