روی بنمای و وجود من از ياد ببر

 

روی بنمای و وجود من از ياد ببر خرمن سوختگان را همه گو باد ببرما چو دادیم دل و ديده  به طوفان بلا گو بیا سيل غم و خانه ز بنياد ببررلف چو عنبر خامش که ببوید هیهات ای دل خام طمع این سخن از یاد ببرسینه گو شعله آتشکده فارس بکش دیده گو آب رخ دجله بغداد ببردولت پیر مغان باد که باقی سهل است دیگری گو برو و نام من از یاد ببرسعی نابرده درین راه بجایی نرسی مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببرروز مرگم نفسی وعده دیدار بده وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببردوش می گفت بمژگان دارازت بکشم یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر

حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر يار
برو از در گهش این ناله و فرياد ببر

;

/ 1 نظر / 3 بازدید