لاف عشق

در نظربازی ما بی​خبران حیرانند                      من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
 عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی                      عشق داند که در این دایره سرگردانند
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست                ماه و خورشید همین آینه می​گردانند
عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا            ما همه بنده و این قوم خداوندانند
مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم              آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند       
وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد              که در آن آینه صاحب نظران حیرانند
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ              عشقبازان چنین مستحق هجرانند
مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار                     ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند
گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد                   عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد               دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان               بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

/ 2 نظر / 3 بازدید
آتنا(زمزمه ی بی توجه)

لاف عشق و ... گِله از یار؟! زهی لاف دروغ ... عشق بازان ِ‌چنین،‌مستحق عشقانند ... .... انتخاب بینظیری بود ... لاحرم بر دل نشست ...

king

سلام ..... خيلی آلی بود اميدوارم هميشه اين طور خوب بنويسی.. خوشلال ميشم نظرت درمورد پست جديدم بدونم .........تا بعد......................!