من بي تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد

امشب کسي حرمت اشکهايم را نفهميد دلم ميخواست با تو باشم
در گوشه اي از اين دنيا، تنهاي تنها در کنار تو
و من بي تو هزاران بار در لحظه خواهم مرد
همراه مرد تنهاي شب....

/ 1 نظر / 3 بازدید
آسمان

سلام خيلي قشنگ بود.موفق باشي